Politika privatnosti

 

(1) Podaci o preuzimanju ličnih podataka i identifikacija provajdera.

Drago nam je što posećujete naš veb sajt i što ste zainteresovani za našu kompaniju. Mi ozbiljno pristupamo zaštiti vaših ličnih podataka. Želimo da budete opušteni i da se osećate bezbedno kada posećujete naše lokacije na Internetu. Sa ličnim podacima postupamo u skladu sa propisima o privatnosti podataka zemlje boravka nadležnog organa. Izjava o zaštiti podataka se odnosi isključivo na TERRA Holding GmbH sa glavnim domenima used-4-you.com i used4-you.com ali ne i na veb sajtove sa kojima su eventualno povezani.

TERRA Holding GmbH veb sajtovi mogu sadržati linkove za veb sajtove drugih provajdera koji nisu obuhvaćeni ovom izjavom o privatnosti. Za svrhu i opseg podataka koji se prikupljaju kao i dalju obradu i korišćenje vaših podataka nadležni su odgovarajući operateri. Molimo vas da pribavite sve pojedinosti u vezi sa njihovim obaveštenjem o zaštiti podataka.

U nastavku vas obaveštavamo o prikupljanju ličnih podataka za vreme vašeg korišćenja veb sajta. Lični podaci obuhvataju bilo koje podatke koji se o vama mogu pribaviti, kao što su adresa elektronske pošte i ponašanje korisnika.

 

(2) Prikupljanje podataka

TERRA Holding GmbH prikuplja informacije kada posećujete i koristite naš veb sajt.

Kada koristite naš veb sajt, tokom ograničenog vremenskog perioda nam se prenose tehnički podaci. Ovi podaci obuhvataju IP adresu vaše mreže, datum, vreme, vremensku zonu i status traženih podataka, informacije o veb sajtu sa koga ste pristupili našem sajtu, vaš tip pretraživača kao i verziju vašeg operativnog sistema.

 

(3) Bezbednost podataka

TERRA Holding GmbH sprovodi najnovije tehničke mere kako bi osigurao bezbednost podataka, a posebno da bi zaštitio vaše lične podatke od rizika tokom njihovog prenosa i da bi se sprečila njihova dostupnost trećim licima. Svaka od ovih mera se na odgovarajući način ažurira prema najsavremenijim tehnologijama.

 

(4) Prikupljanje ličnih podataka tokom informativnog korišćenja

Prilikom korišćenja veb sajta insključivo u informativne svrhe, mi ne prikupljamo podatke, osim podataka koje prenese vaš pretraživač da bi omogućio da posetite veb sajt. Tu spadaju sledeći podaci:

IP adresa

Datum i vreme zahteva

Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na griničko srednje vreme (GMT)

Sadržaj zahteva (određene stranice)

Status pristupa/šifra HTTP statusa

Količina podataka koja se prenosi u svakom slučaju

Veb sajt sa koga je zahtev upućen

Pretraživač

Operativni sistem i njegov interfejs

Jezik i verzija softvera pretraživača

 

(5) Kolačići

„Kolačiči“ se takođe pohranjuju u vašem računaru tokom korišćenja veb sajta. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se memorišu na vašem hard disku preko koga koristite vaš pretraživač i preko koga neke informacije dolaze do lica koje postavlja kolačiće (u ovom slučaju, do nas). Kolačići ne mogu da izvršavaju programe niti prenose viruse na vaš računar. Njihova svrha je da korisniku olakšaju korišćenje Interneta i da ga generalno učine efikasnijim.

 

(6) Korišćenje usluga Google Analytics i Google Tag Manager

(1) Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, uslugu veb analize koju obezbeđuje Google, Inc. („Google” kompanija). Google Analytics koristi „kolačiće” koji su tekstualne datoteke smeštene na vašem računaru da bi pomogle veb sajtu da analizira način na koji korisnici koriste sajt. Informacije koje kolačići prikupe o vašem korišćenju veb sajta (kao i vašoj IP adresi) Google prenosi i memoriše na serverima koji se nalaze u SAD. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije, Google skraćuje/anonimizira poslednjih osam elemenata IP adrese za države članice Evropske unije, kao i druge strane Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa šalje i skraćuje preko Google servera u SAD. U ime provajdera veb sajta, Google ove podatke koristi za potrebe procene vašeg korišćenja veb sajta, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima veb sajta za operatere veb sajta i radi pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima veb sajta i korišćenjem Interneta za provajdera veb sajta.  

(2) Google neće povezivati vašu IP adresu ni sa jednim drugim podatkom kojim Google raspolaže.

(3) Možete da odbijete da koristite kolačiće tako što ćete odabrati odgovarajuće podešavanje na vašem pretraživaču. Međutim, molimo vas da imate u vidu da ako to učinite, moguće je da nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta.

(4) Osim toga, možete da sprečite da Google preuzima i koristi podatke koje kolačići prikupljaju i koji su povezani sa vašim korišćenjem veb sajta (zajedno sa kolačićima i IP adresom) kao i sa obradom podataka koju vrši Google tako što učitava i instalira dopunski modul za pretraživač koji se može dobiti na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

(5) Ovaj veb sajt koristi Google Analytics sa ekstenzijom  “_anonymiseIp()”. Ovim putem se IP adrese skraćuju pre dalje obrade, čime se isključuje mogućnost njihovog neposrednog upućivanja na privatna lica. 

(6) Google Analytics se koristi u skladu sa uslovima oko kojih su organi nadležni za zaštitu podataka u Nemačkoj postigli sporazum sa kompanijom Google. Informacije o provajderu – trećoj strani: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Uslovi korišćenja: http://www.google.com/analytics/terms/.
Nadzor nad privatnošću podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,
kao i izjava o privatnosti: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

(7) Korišćenje usluga Google Tag Manager:
Google Tag Manager je sistem preko koga učesnici na tržištu mogu da preko interfejsta postave veb sajt tagove. Tool Tag Manager, koji uvodi tagove je domen koji nema kolačiće i koji sam po sebi ne prikuplja lične podatke. Ovaj alat omogućava da oslobodite druge tagove koji možda mogu da sami prikupe podatke. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ukoliko se preduzmu mere deaktiviranja na nivou domena ili kolačića, to će se odnositi na sve tagove za praćenje koji se koriste preko servisa Google Tag Manager.
http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

 

(7) Korišćenje funkcija sa našeg veb sajta

Ukoliko kontaktirate TERRA Holding GmbH, kao i sve identifikovane objekte i distributere koristeći elektronsku poštu ili obrazac za kontakt, mi ćemo memorisati vašu adresu elektronske pošte i ako se dostave, takođei vase ime i broj telefona, da bismo mogli da odgovorimo na vaša pitanja.

 

(8) Pravo na informacije 

(1) U bilo kom trenutku, imate pravo da zatražite informacije o podacima koji se odnose na vas i koje smo memorisali, kao i o poreklu tih informacija, primaocima ili kategorijama njihovih primalaca i svrhi njihovog memorisanja.  

(2) Ukoliko ste dali pristanak za korišćenje podataka, možete ga u bilo kom trenutku povući. 

(3) Molimo vas da sve zahteve za dobijanje informacija, upite ili primedbe u vezi sa informacijama u pogledu obrade, prosledite putem elektronske pošte na: office.tmvs@terra-world.com. Ukoliko imate pitanja u vezi sa postupanjem sa vašim ličnim podacima, možete se obratiti našem saradniku za zaštitu podataka. Zajedno sa svojim timom, on će moći da vam odgovori na zahteve za dobijanje informacija, sugestije ili žalbe.

 

(9) Saradnik za zaštitu podataka

Saradnik za zaštitu podataka za TERRA Holding GmbH

Podaci o kompaniji:

Matični broj:

Registracija izvršena kod suda: Privredni sud u Beču

PDV identifikacioni broj:

Vrsta privrednog društva: Holding kompanija i uvoz/izvoz

Član Privredne komore Austrije (WKO), Savezni sektor za privredu i privredne zastupnike

Zakon o regulisanju trgovine:

Prekršajni sud u Beču, opštinska kancelarija za 11. Okrug.