Zásady ochrany osobných údajov

 

(1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a identifikácii poskytovateľa

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a máte záujem o našu spoločnosť. Berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Chceme, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili pohodlne a bezpečne. S osobnými údajmi zaobchádzame v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej sa nachádza príslušný orgán. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na spoločnosť TERRA Holding GmbH s jej hlavnými doménami used-4-you.com a used4-you.com a nie na webové stránky, na ktorých môžu byť prepojené.

Webové stránky TERRA Holding GmbH môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktorých sa toto vyhlásenie ochrany osobných údajov nevzťahuje. Účel a rozsah zberu údajov, ako aj ďalšie spracovanie a využitie vašich údajov spadajú do pôsobnosti príslušných operátorov. Prosím pozrite si všetky podrobnosti ich informácií o ochrane údajov.

V nasledujúcom texte poskytneme informácie o zbere osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky. Medzi osobné údaje patria všetky údaje, ktoré môžu byť o vás získané, ako je napríklad e-mailová adresa a správanie užívateľa.

 

(2) Zber údajov

Spoločnosť TERRA Holding GmbH zhromažďuje informácie pri otvorení a používaní našej webovej stránky. Pri použití našej webové stránky sú k nám na obmedzenú dobu prenášané technické údaje. Údaje zahŕňajú IP adresu vašej siete, dátum, čas, časové pásmo a stav požadovaných dát, informácie o webovej stránke, z ktorých ste sa dostali na našu stránku, váš typ prehliadača a verziu operačného systému.

 

(3) Bezpečnosť údajov

Spoločnosť TERRA Holding GmbH udržuje aktualizované technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, najmä na ochranu osobných údajov pred rizikami pri prenose údajov a od prístupu k informáciám zo strany tretích osôb. Každé z týchto opatrení je vhodne aktualizované na súčasný stav techniky.

 

(4) Zber osobných údajov počas informačného použitia

Počas čisto informatívneho použitia webovej stránky nezhromažďujeme žiadne údaje, s výnimkou údajov, ktoré prehliadač prenáša za účelom umožnenia návštevy webovej stránky. Údaje zahŕňajú:

IP adresa

Dátum a čas požiadavky

Rozdiel časového pásma v porovnaní s greenwichským stredným časom (GMT, Greenwich Mean Time)

Obsah požiadavky (špecifická stránka)

Stav prístupu/HTTP stavový kód

Množstvo údajov prenesených v každom prípade

Webová stránka, z ktorej bola zaslaná požiadavka

Prehliadač

Operačný systém a rozhranie

Jazyk a verzia softvéru prehliadača

 

(5) Cookies

Počas používania webovej stránky sú tiež ukladané vo vašom počítači cookies. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú uložené na pevnom disku a sú spojené s prehliadačom, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých sú prenášané určité informácie subjektu umiestňujúcemu cookies (v tomto prípade my). Cookies nemôžu spúšťať programy alebo prenášať vírusy do vášho počítača. Ich cieľom je spraviť používanie internetu viac užívateľsky príjemným a efektívnejším.

 

(6) Použitie Google Analytics a Google Tag Manager

(1) Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú služby poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používa “cookies”, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, pri analýze ako používatelia používajú webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú zaslané spoločnosti Google, ktorá ich uloží na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie IP anonymizácie Google skráti / anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj v prípade ostatných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je zaslaná plná IP adresa, ktorá je skrátená servermi Google v Spojených štátoch. V mene poskytovateľa webovej stránky použije Google tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania stránky a vytváranie správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov. Taktiež sa poskytujú ďalšie služby týkajúce sa aktivity na webovej stránke a používania internetu pre poskytovateľa webovej stránky.

(2) Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami uloženými zo strany Google.

(3) Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Uvedomte si však, že ak to urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

(4) Okrem toho môžete Google zabrániť v zbere a využití údajov generovaných cookies a vzťahujúcich sa k užívaniu tejto webovej stránky (vrátane cookies a IP adresy), ako aj spracovaniu údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou plug-in prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

(5) Táto webová stránka používa Google Analytics s príponou “_anonymiseIp()”. IP adresy sú teda skrátené pred ďalším spracovaním, čím sa vylučujú priame odkazy na osoby.

(6) Použitie Google Analytics prebieha v súlade s požiadavkami dohodnutými nemeckými orgánmi na ochranu osobných údajov a Google. Informácie o poskytovateľovi tretej strany:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/terms/.
Dohľad nad ochranou osobných údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,
ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

(7) Použitie Google Tag Manager:
Google Tag Manager je systém, ktorým môžu obchodníci spravovať značky (tagy) webových stránok pomocou rozhrania. Nástroj Tool Tag Manager, ktorý implementuje značky (tagy), je doména bez cookies a nezbiera žiadne osobné údaje. Tento nástroj umožňuje uvoľňovanie iných značiek (tagov), ktoré môžu sami zhromažďovať údaje. Google Tag Manager nemá prístup k týmto dátam. Ak je vykonávaná deaktivácia na úrovni domény alebo cookie, zostáva v platnosti pre všetky meracie značky (tagy), ktoré boli vykonané pomocou Google Tag Manager.

http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

 

(7) Používanie funkcií našej webovej stránky

V prípade, že budete kontaktovať spoločnosť TERRA Holding GmbH, vrátane všetkých identifikovaných zariadení a distribútorov, prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, uložíme si vašu e-mailovú adresu spolu s vašim menom a telefónnym číslom (ak boli predložené), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky.

 

(8) Právo na informácie 

(1) Kedykoľvek máte právo požiadať nás o informácie o údajoch týkajúcich sa vás, ktoré máme uložené. Rovnako si môžete vyžiadať pôvod informácií, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli postúpené a účelu uloženia údajov.

(2) Ak ste poskytli súhlas na použitie údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

(3) Prosím zašlite akékoľvek žiadosti o informácie, otázky o informáciách alebo námietky proti spracovaniu údajov e-mailom na adresu office.tmvs@terra-world.com. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka ochrany osobných údajov. Spolu s tímom sú dispozícii reagovať na žiadosti o informácie, návrhy alebo sťažnosti.

 

(9) Pracovník ochrany osobných údajov

Pracovník ochrany osobných údajov pre TERRA Holding GmbH

 

Informácie o spoločnosti:

Registračné číslo spoločnosti (IČO):

Registračný súd: Obchodný súd vo Viedni

Identifikačné číslo DPH (IČ DPH):

Typ spoločnosti: Holdingová spoločnosť a import/export

Člen Rakúskej obchodnej komory (WKO), federálny sektor pre obchod a obchodných agentov

Obchodný regulačný zákon:

miestny úrad vo Viedni, miestny úrad pre 11. okres