Zásady ochrany osobních údajů

 

(1) Informace o shromažďování osobních údajů a totožnosti poskytovatele

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky a těší nás váš zájem o naši společnost. K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme se vší vážností. Chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich stránek cítili pohodlně a bezpečně. S osobními údaji nakládáme v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů platných v zemi, kde sídlí odpovědný orgán. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na společnost TERRA Holding GmbH a její hlavní domény used-4-you.com a used4-you.com, a nikoliv na webové stránky, s kterými jsou tyto domény případně propojeny. 

Webové stránky společnosti TERRA Holding GmbH mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Účel a rozsah shromažďování údajů, jakož i další zpracování a používání vašich údajů závisí na příslušných provozovatelích. Doporučujeme vám seznámit se v úplnosti s jejich zásadami ochrany údajů.

Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek. Mezi osobní informace patří jakékoliv údaje, které lze o vás získat, jako např. e-mailové adresy a uživatelské chování.

 

(2) Shromažďování údajů

Společnost TERRA Holding GmbH shromažďuje informace při vašem vstupu na naše webové stránky a během doby, kdy je používáte.

Během používání našich webových stránek jsou nám po omezenou dobu zasílány určitá technická data. Mezi tyto údaje patří IP adresa vaší sítě, datum, čas, časové pásmo a stav požadovaných dat, informace o webových stránkách, z nichž jste se na naše webové stránky dostali, typ vašeho prohlížeče a verze vašeho operačního systému.

 

(3) Bezpečnost dat

Společnost TERRA Holding GmbH má zavedena moderní technická opatření na zajištění bezpečnosti dat, zejména pak na ochranu vašich osobních údajů před riziky během datového přenosu a před přístupem k těmto informacím ze strany třetích osob. Každé z těchto opatření je vhodným způsobem aktualizováno podle nejnovějšího technologického vývoje.

 

(4) Shromažďování osobních údajů během používání pro informační účely

Během používání webových stránek čistě pro informační účely neshromažďujeme žádné údaje, s výjimkou údajů, které sděluje váš prohlížeč, abyste mohli naše webové stránky navštívit. Jedná se o tyto údaje:

IP adresa

Datum a čas požadavku

Časový rozdíl ve srovnání s greenwichským časem (GMT)

Obsah požadavku (konkrétní stránka)

Stav přístupu/Stavový kód HTTP

Množství dat přenesených v každém jednotlivém případě

Webové stránky, z nichž přišel daný požadavek

Prohlížeč

Operační systém a jeho rozhraní

Jazyk a verze softwaru prohlížeče

 

(5) Cookies

Během vašeho používání webových stránek jsou na váš počítač rovněž ukládány tzv. „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem pevném disku v souvislosti s používáním vašeho prohlížeče a jejichž prostřednictvím k subjektu, který cookies vytvořil (v tomto případě my), plynou určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Jejich účelem je zajistit, aby prohlížení internetu bylo celkově uživatelsky příjemnější a efektivnější.

 

(6) Používání nástroje Google Analytics a nástroje Google Tag Manager

(1) Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je služba internetové analýzy zajišťovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak lidé tyto stránky využívají. Informace generované pomocí cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předávány společnosti Google a ukládány na serverech ve Spojených státech. Pokud je aktivována anonymizace IP adresy, Google zkrátí či anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro další účastníky Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa odeslána a zkrácena na serverech společnosti Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek použije společnost Google tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na webových stránkách a používání internetu pro poskytovatele webových stránek.

(2) Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoliv jinými daty drženými společností Google.

(3) Používání cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

(4) Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a využívání údajů, které generují soubory cookies a které se týkají vašeho používání webových stránek (včetně cookies a IP adresy) jakož i ve zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlížeče, který je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

(5) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymiseIp()“. IP adresy jsou tudíž před dalším zpracováním zkráceny, což vylučuje přímé odkazy na konkrétní osoby.

(6) Používání Google Analytics probíhá v souladu s požadavky dohodnutými mezi německými orgány na ochranu údajů a společností Google. Informace o třetím poskytovateli služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: http://www.google.com/analytics/terms/.
Dohled nad ochranou údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,
jakož i prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

(7) Používání nástroje Google Tag Manager:                                                 
Google Tag Manager (Správce měřících kódů Google) je systém, který obchodníkům umožňuje přes rozhraní spravovat měřící kódy (tzv. tagy) webových stránek. Tento nástroj, který zavádí měřící kódy, je doménou neobsahující žádné soubory cookies a sám o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj umožňuje vydání jiných měřících kódů, které mohou být schopny samostatného shromažďování údajů. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. V případě deaktivace na úrovni domény nebo cookies zůstává nástroj aktivní pro všechny sledovací měřící kódy, které byly zavedeny spolu s nástrojem Google Tag Manager.
http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

 

(7) Používání funkcí našich webových stránek

V případě, že se obrátíte na společnost TERRA Holding GmbH, včetně veškerých zmíněných provozoven a distributorů, prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, uložíme si vaši e-mailovou adresu a jsou-li uvedeny vaše jméno a telefonní číslo, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy.

 

(8) Právo na informace 

(1) Máte kdykoliv právo požádat nás o informace o údajích týkajících se vaší osoby, které jsou u nás uloženy, dále i na původ těchto informací, jejich příjemce či kategorie příjemců, jimž tyto informace byly poskytnuty, jakož i na důvod uložení těchto informací. 

(2) Pokud jste dali svůj souhlas s využitím údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. 

(3) Veškeré žádosti o informace, dotazy týkající se informací či námitky proti zpracování údajů zasílejte e-mailem na office.tmvs@terra-world.com. Máte-li otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit na našeho inspektora ochrany údajů. Společně se svými kolegy je připraven zodpovědět žádosti o informace, připomínky či stížnosti.

 

(9) Inspektor ochrany údajů

Inspektor ochrany údajů společnosti TERRA Holding GmbH

 

Informace o společnosti:

Identifikační číslo společnosti:

Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni

Daňové identifikační číslo:

Předmět podnikání: Holdingová společnost a dovoz/vývoz

Člen Hospodářské komory Rakouska (WKO), Federální sdružení pro obchod a obchodní zástupce

Živnostenský zákon:

Magistrát města Vídeň, obecní úřad pro 11. městskou část