Цялото е по-голямо от сбора на съставните му части.

И тази визия, ние в момента преследваме в 13 страни в Централна и Източна Европа. За кратко време марката TERRA стана това, което представлява днес: синоним на иновативни решения. Вашият гъвкав партньор за земекопни, строителни, търговски и индустриални машини. Ваш надежден и бърз доставчик на резрвни части.

 

 

 

Повече от 50 мобилни, високо-квалифицирани сервизни техници са на Ваше разположение денонощно, както всяка задача е различна и изисква персонализирано решение. Ние сме ангажирани в обслужването и надеждността - както в преговорите така и след продажбата.

If you dig, load or lift, we help your business succeed.